TỔ CHỨC - BAN CHUYÊN MÔN - TỔ TOÁN-TIN
 
GIÁO VIÊN TỔ TOÁN TIN

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Đình Nhâm

ĐHSP Toán

0919253001

Tổ trưởng

2

Nguyễn Văn Ngọc

ĐHSP Toán

0913632677

Tố phó

3

Bùi Thị Hồng Diệu

Thạc sỹ Toán

0972321133

Giáo viên

4

Phạm Văn Đức

ĐHSP Toán

0977982898

Giáo viên

5

Nguyễn Tuấn Hiếu

ĐHSP Toán

0972262281

Giáo viên

6

Trần Văn Hóa

ĐHSP Toán

0912895778

Giáo viên

7

Nguyễn Tống Hùng

ĐHSP Toán

0948737666

Giáo viên

8

Cao Thị Thanh Hương

ĐHSP Toán

01635376374

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Lệ

ĐHSP Toán

0984876977

Giáo viên

10

Phan Thị Thanh Nga

ĐHSP Toán

0983633409

Giáo viên

11

Phan Thị Bích Ngọc

ĐHSP Toán

0912229167

Giáo viên

12

Nguyễn Hữu Thành

ĐHSP Toán

0916336781

Giáo viên

13

Nguyễn Đức Thiện

ĐHSP Toán

0978657343

Giáo viên

14

Đậu Văn Vũ

ĐHSP Toán

0983635131

Giáo viên

15

Nguyễn Trọng Bắc

ĐHSP Tin

0986314576

Tổ phó

16

Phan Thị Hiền

ĐHSP Tin

0949309488

Giáo viên

17

Nguyễn Thị Hồng Nhung

ĐHSP Tin

0913641794

Giáo viên

18

Lê Thị Ngọc

ĐHSP Tin

0973050887

Giáo viên

 
Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Bùi Văn Tuấn
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Toán; Thi ĐH 29 điểm khối B và 28.5 khối A (NH: 2012-2013)

Họ tên: Hoàng Bá Hùng
Thành tích: Thi ĐH 27.5 điểm khối B(NH: 2012-2013)

Họ tên: Nguyễn Tiến Tuấn Anh
Thành tích: Giải khuyến khích HSG Quốc gia môn Tin học (NH: 2013-2014)

Họ tên: Trần Công Kỳ
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B(NH: 2013-2014)

Họ tên: Hoàng Quốc Hảo
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Tin 11 (20 điểm)(NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Thị Huế
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Toán 11 (19,75 điểm)(NH: 2014-2015); thi ĐH 29,2 điểm khối A.

Họ tên: Trần Thị Tú Oanh
Thành tích: Thi ĐH 28 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Phi Yến
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B (NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Đình Hiệp
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Trang
Thành tích: Giải Ba HSG Quốc gia môn Sinh học (NH: 2015-2016)

Họ tên: Lê Quang Quốc Khánh
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Vật lý 10 (NH: 2016-2017).

Họ tên: Nguyễn Đình Dương
Thành tích: Thi ĐH 28,75 điểm khối A (NH: 2016-2017).

Họ tên: Hoàng Thị Hà Trang
Thành tích: Thi ĐH 27,75 điểm khối C (NH: 2016-2017).

Thông báo
THỂ LỆ CUỘC THI " TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
KẾ HOẠCH VÀ MẪU CAM KẾT NQ 04 VÀ CHỈ THỊ 05 CHỦ ĐỀ 2018
THÔNG BÁO VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2018
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TOÁN 12 NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TIẾNG ANH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN HÓA NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN NGỮ VĂN NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN LỊCH SỬ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN VẠT LÝ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG THI HK I MÔN SINH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN ĐỊA LÝ NĂM 17-18
MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THI ĐUA
Kết quả dự thi tích hợp liên môn năm học 2016-2017
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
QUYẾT ĐỊNH 16/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Video clips
Loading the player...
Trường THPT Cẩm Xuyên
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

thptcx62@gmail.com -

vohac3cxht@gmail.com -
Truy cập hôm nay: 37
Tất cả: 1404247
  Tổ chức l Tin tức l Thông báo l Đổi mới giáo dục l Tấm gương nhà giáo l Diễn đàn
 

@ 2013 Bản quyền của trường THPT Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Xã Cẩm Thăng - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393.861455; Email:
thptcx53@gmail.com; Website: www.thptcamxuyen.edu.vn