TỔ CHỨC - HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Bản in
 
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2019
Tin đăng ngày: 29/7/2015 - Xem: 1545
 

TT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Hoàng Quốc Dũng

 

2

Đặng Hữu Cát

 

3

Đào Thị Phương Lan

 

4

Nguyễn Văn Lục

 

5

Võ Hữu Hà

 

6

Nguyễn Đình Nhâm

 

7

Đậu Vỵ

 

8

Phạm Thị Hải Lý

 

9

Trần Xuân Sơn

 

10

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 
Hội đồng trường khác:
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ KỂ TỪ NĂM 2012 (20/2/2018)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2016-2017 (9/8/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ (31/5/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA (1/2/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LỊCH SỬ (29/8/2015)
DANH SÁCH CBGV NĂM HỌC 2016-2017 (20/8/2015)
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2019 (29/7/2015)
(5/5/2015)
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG (16/4/2015)
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020 (13/4/2015)
DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN (5/12/2014)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH CÔNG NGHỆ (13/11/2013)
GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2014-2015 (4/11/2013)
GIÁO VIÊN TỔ TOÁN TIN (31/10/2013)
 
Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Bùi Văn Tuấn
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Toán; Thi ĐH 29 điểm khối B và 28.5 khối A (NH: 2012-2013)

Họ tên: Hoàng Bá Hùng
Thành tích: Thi ĐH 27.5 điểm khối B(NH: 2012-2013)

Họ tên: Nguyễn Tiến Tuấn Anh
Thành tích: Giải khuyến khích HSG Quốc gia môn Tin học (NH: 2013-2014)

Họ tên: Trần Công Kỳ
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B(NH: 2013-2014)

Họ tên: Hoàng Quốc Hảo
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Tin 11 (20 điểm)(NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Thị Huế
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Toán 11 (19,75 điểm)(NH: 2014-2015); thi ĐH 29,2 điểm khối A.

Họ tên: Trần Thị Tú Oanh
Thành tích: Thi ĐH 28 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Phi Yến
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B (NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Đình Hiệp
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Trang
Thành tích: Giải Ba HSG Quốc gia môn Sinh học (NH: 2015-2016)

Họ tên: Lê Quang Quốc Khánh
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Vật lý 10 (NH: 2016-2017).

Họ tên: Nguyễn Đình Dương
Thành tích: Thi ĐH 28,75 điểm khối A (NH: 2016-2017).

Họ tên: Hoàng Thị Hà Trang
Thành tích: Thi ĐH 27,75 điểm khối C (NH: 2016-2017).

Thông báo
THỂ LỆ CUỘC THI " TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
KẾ HOẠCH VÀ MẪU CAM KẾT NQ 04 VÀ CHỈ THỊ 05 CHỦ ĐỀ 2018
THÔNG BÁO VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2018
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TOÁN 12 NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TIẾNG ANH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN HÓA NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN NGỮ VĂN NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN LỊCH SỬ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN VẠT LÝ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG THI HK I MÔN SINH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN ĐỊA LÝ NĂM 17-18
MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THI ĐUA
Kết quả dự thi tích hợp liên môn năm học 2016-2017
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
QUYẾT ĐỊNH 16/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Video clips
Trường THPT Cẩm Xuyên
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

thptcx62@gmail.com -

vohac3cxht@gmail.com -
Truy cập hôm nay: 26
Tất cả: 1404236
  Tổ chức l Tin tức l Thông báo l Đổi mới giáo dục l Tấm gương nhà giáo l Diễn đàn
 

@ 2013 Bản quyền của trường THPT Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Xã Cẩm Thăng - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393.861455; Email:
thptcx53@gmail.com; Website: www.thptcamxuyen.edu.vn