TỔ CHỨC - Bản in
 
DANH SÁCH CBGV NĂM HỌC 2016-2017
Tin đăng ngày: 20/8/2015 - Xem: 2062
 

TT

TT Môn

Họ tên

Chức vụ

TĐCM

Năm sinh

Ghi chú

1

1

Hoàng Quốc Dũng

HT

ĐHSP Toán

2/9/1962

Cẩm Huy

2

2

Võ Hữu Hà

PHT

ThS Toán

16/10/1977

Cẩm Duệ

3

3

Đào Thị Phương Lan

PHT

ĐHSP Sử

18/11/1976

Cẩm Thăng

4

1

Nguyễn Đình Nhâm

TT

ĐHSP Toán

20/12/1977

Cẩm Tiến

5

2

Nguyễn Văn Ngọc

TP

ĐHSP Toán

07-09-78

Cẩm Quang

6

3

Bùi Hồng Thị Diệu

GV

ThS Toán

05-06-88

Cẩm Dương

7

4

Phạm Văn Đức

GV

ĐHSP Toán

08-08-87

TT Thiên Cầm

8

5

Nguyễn Tuấn Hiếu

GV

ĐHSP Toán

26/03/1981

TP Hà Tĩnh

9

6

Trần Văn Hoá

GV

ĐHSP Toán

25/05/1980

Cẩm Bình

10

7

Cao Thị Thanh Hương

GV

ĐHSP Toán

27/12/1977

Cẩm Thăng

11

8

Nguyễn thị Lệ

GV

ĐHSP Toán

15/02/1981

TT Cẩm Xuyên

12

9

Phan Thị Bích Ngọc

GV

ĐHSP Toán

19/12/1977

TT Cẩm Xuyên

13

10

Nguyễn Hữu Thành

GV

ĐHSP Toán

20/12/1984

Thạch hội

14

11

Nguyễn Đức Thiện

GV

ĐHSP Toán

02-02-75

Đức Lâm

15

12

Đậu Văn Vũ

GV

ĐHSP Toán

23/02/1982

Cẩm Hưng

16

13

Phan Thị Thanh Nga

GV

ĐHSP Toán

05-09-84

TT Cẩm Xuyên

17

14

Nguyễn Tống Hùng

GV

ĐHSP Toán

 

TT Cẩm Xuyên

18

1

Phan Thị Hiền

NT

ĐHSP Tin

04-05-81

TT Cẩm Xuyên

19

2

Nguyễn Trọng Bắc

GV

ĐHSP Tin

17/10/1982

TT Cẩm Xuyên

20

3

Lê Thị Ngọc

GV

ĐHSP Tin

08-12-87

TT Cẩm Xuyên

21

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

GV

ĐHSP Tin

29/08/1981

TT Cẩm Xuyên

22

5

Nguyễn Thị Dung

GV

ĐHSP Tin

 

 

23

1

Nguyễn Thừa Thung

TT

ThS Vật lý

08-08-77

TT Cẩm Xuyên

24

2

Nguyễn Thị Cẩm Xuyên

TP

ĐHSP Vật lý

23/09/1980

Cẩm Thăng

25

3

Đặng Hữu Cát

GV

ĐHSP Vật lý

30/04/1965

Cẩm Thăng

26

4

Trần Thị Lợi

GV

ĐHSP Vật lý

12-11-83

Cẩm Hưng

27

5

Nguyễn Thị Nga

GV

ĐHSP Vật lý

05-12-86

TT Cẩm Xuyên

28

6

Phan Thị Ngọc Phương

GV

ĐHSP Vật lý

17/12/1987

TT Cẩm Xuyên

29

7

Nguyễn Thị Hồng Thuý

GV

ĐHSP Vật lý

02-10-85

TT Cẩm Xuyên

30

8

Ngô Văn Truyền

GV

ĐHSP Vật lý

04-12-80

TP Hà Tĩnh

31

9

Hoàng Hữu Tùng

GV

ThS Vật lý

17/05/1971

Cẩm Thăng

32

10

Lê Thị Hải

GV

ĐHSP Vật lý

25/07/1981

TP Hà Tĩnh

33

11

Trần Viết Hùng

GV

ĐHSP KTCN

07-01-80

Cẩm Nam

34

12

Nguyễn Trọng Sơn

GV

ĐHSP KTCN

20/05/1979

Cẩm Trung

35

1

Phạm Thị Hải Lý

TT

ĐHSP Hóa

30/01/1979

Cẩm Thăng

36

2

Hoàng Đăng Hân

TP

ĐHSP Hóa

02-03-82

Cẩm Phúc

37

3

Lê Văn Hà

GV

ĐHSP Hóa

06-04-79

Thạch quý

38

4

Trần Thị Hải

GV

ĐHSP Hóa

20/05/1985

TT Cẩm Xuyên

39

5

Nguyễn Viết Huệ

GV

ThS Hóa

04-02-82

Cẩm Huy

40

6

Nguyễn Quốc Huy

GV

ĐHSP Hóa

09-02-83

Cẩm bình

41

7

Trần Thị Phượng

GV

ThS Hóa

29/09/1979

TT Cẩm Xuyên

42

8

Từ Thị Hồng Vân

GV

ĐHSP Hóa

12-10-81

TT Cẩm Xuyên

43

1

Thái Thị Thu Hiền

TT

ĐHSP Sinh

09-06-77

TT Cẩm Xuyên

44

2

Nguyễn Hữu Nghĩa

BTĐT

ĐHSP Sinh

10-10-80

Cẩm Long

45

3

Trần Thị Thu Hằng

GV

ĐHSP Sinh

15/07/1982

Cẩm thành

46

4

Nguyễn Thị Hoài

GV

ThS Sinh

17/09/1979

TT Cẩm Xuyên

47

5

Trần Hữu Thuận

TP

ĐHSP Sinh

10-06-81

Cẩm Nam

48

6

Hoàng Quốc Việt

GV

ĐHSP Sinh

04-03-83

Cẩm Quan

49

7

Trần Đắc Khang

GV

ĐHSP Sinh

 

 

50

8

Trần Thị Thư

GV

ĐHSP KTNN

09-12-82

Cẩm Quang

51

1

Đặng Hữu Thứ

TT

ĐHSP Thể

06-04-79

Thị trấn

52

2

Lê Văn Tuyển

GV

ĐHSP Thể

20/10/1956

TT Cẩm Xuyên

53

3

Trần Sơn Anh

GV

ĐHSP Thể

03-07-77

Thanh Lộc

54

4

Nguyễn Văn Duẫn

GV

ĐHSP Thể

19/05/1979

Cẩm Quang

55

5

Hồ Sỹ Duyên

TP

ĐHSP Thể

06-11-84

Cẩm Thăng

56

6

Lê Tiến Hải

GV

ĐHSP Thể

06-06-81

TT Cẩm Xuyên

57

7

Phan Xuân Phú

GV

ĐHSP Thể

04-06-84

xã Cẩm Cuan

58

8

Phan Công Phương

GV

ĐHSP Thể

20/10/1982

Đức Thuận

59

1

Đậu Vị

TT

ThS Văn

03-02-59

Cẩm Thăng

60

2

Phan Thị Nga

TP

ĐHSP Văn

09-07-84

TT Cẩm Xuyên

61

3

Nguyễn Xuân Cảnh

GV

ĐHSP Văn

20/01/1960

TT Cẩm Xuyên

62

4

Biện Đăng Đức

GV

ĐHSP Văn

20/12/1978

TT Cẩm Xuyên

63

5

Trần Thị Thu Hằng

GV

ĐHSP Văn

24/04/1978

TT Cẩm Xuyên

64

6

Phạm Thị Hương

GV

ĐHSP Văn

08-01-78

TT Cẩm Xuyên

65

7

Võ Thị Hồng Lan

GV

ĐHSP Văn

31/05/1981

Cẩm Bình

66

8

Biện Thị Nga

GV

ĐHSP Văn

08-07-85

Cẩm Thành

67

9

Lê Thị Phương

GV

ĐHSP Văn

28/02/1982

TP Hà Tĩnh

68

10

Lưu Thị Thuý

GV

ĐHSP Văn

01-08-78

Cẩm Thành

69

11

Nguyễn Thị Hồng

GV

ĐHSP Văn

07-12-82

 TP Hà Tĩnh

70

12

Nguyễn Thị Thanh

GV

ĐHSP Văn

18/09/0987

Cẩm Thành

71

13

Nguyễn Thị Quỳnh Dương

GV

ĐHSP Văn

 

 TP Hà Tĩnh

72

14

Bùi Thị Dương

GV

ĐHSP Văn

 

TT Cẩm Xuyên

73

1

Phạm Thị Thu Hoài

TT

ThS Sử

17/02/1977

Cẩm Thăng

74

2

Đặng Thị Hà

GV

ĐHSP Sử

21/09/1984

Cẩm Dương

75

3

Trần Thị Lê

GV

ĐHSP Sử

01-05-86

Thạch Bình

76

4

Lê Thị Cẩm Thạch

GV

ĐHSP Sử

30/10/1981

Cẩm Thăng

77

5

Đặng Thị Tú

GV

ĐHSP Sử

02-03-88

Thạch Hội

78

6

Phan Thị Mỹ Châu

GV

ĐHSP Sử

 

 Cẩm Thăng

79

1

Nguyễn Văn Dũng

TT

ThS Địa

08-10-78

Cẩm Huy

80

2

Dư Thị Mai

GV

ĐHSP Địa

05-05-80

TT cẩm Xuyên

81

3

Trần Thị Tố Nga

GV

ĐHSP Địa

13/09/1978

Cẩm Hưng

82

4

Nguyễn Huy Quốc

CTCĐ

ĐHSP Địa

15/08/1979

Cẩm Thành

83

5

Lê Thị Bảo Thành

GV

ĐHSP Địa

04-05-80

TT Cẩm Xuyên

84

6

Nguyễn Thị Dung

GV

ĐHSP Địa

16/06/1988

Thạch Môn

85

1

Nguyễn Văn Lục

TT

ThS GDCD

01-05-60

TT Cẩm Xuyên

86

2

Lê Thị Nhật Bình

GV

ĐHSP GDCD

25/02/1962

TT Cẩm Xuyên

87

3

Trần Thị Lan Phương

GV

ĐHSP GDCD

02-08-76

TT Cẩm Xuyên

88

4

Nguyễn Thị Bích Hảo

GV

ĐHSP GDCD

05-10-79

Cẩm Thăng

89

5

Hoàng Thị Vân

GV

ĐHSP GDCD

24/08/1982

Thạch Khê

90

1

Trần Xuân Sơn

TT

ĐHSP Anh

17/07/1975

TT Cẩm Xuyên

91

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

TP

ĐHSP Anh

29/06/1977

Cẩm Thăng

92

3

Nguyễn Thị Cẩm Châu

GV

ĐHSP Anh

09-12-77

TT Cẩm Xuyên

93

4

Nguyễn Thị Hương

GV

ĐHSP Anh

08-12-82

Cẩm Quan

94

5

Ngô Thị Thanh Liễu

GV

ĐHSP Anh

25/02/1978

TT Cẩm Xuyên

95

6

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

GV

ĐHSP Anh

28/01/1978

TT Cẩm Xuyên

96

7

Hoàng Trâm Oanh

GV

ĐHSP Anh

15/08/1982

TT Cẩm Xuyên

97

8

Nguyễn Thị Thanh

GV

ĐHSP Anh

27/04/1978

TT Cẩm Xuyên

98

9

Bùi Thị Thảo

GV

ĐHSP Anh

19/11/1979

TT Cẩm Xuyên

99

10

Nguyễn Thị Thu

GV

ĐHSP Anh

29/10/1975

TT Cẩm Xuyên

100

11

Nguyễn Đình Tịnh

GV

ĐHSP Anh

04-03-76

Cẩm Hưng

101

1

Trần Thị Bình

TP

TCTB

08-10-87

Cẩm Quang

102

2

Nguyễn Thị Thu Hương

TT

ĐHSP Chính trị

20/08/1981

Cẩm Long

103

3

Đặng Thị Hằng

KT

ĐHKT

 

 Hợp đồng

104

5

Hồ Thị Huệ

Y tế

TCYT

05-10-88

TT- Thiên Cầm

105

6

Đậu Thị Hồng

TB

TCTB

 

Cẩm Thành

106

9

Nguyễn Trọng Lào

BV

VP

 

Hợp đồng

107

10

Hoàng Văn Công

BV

VP

 

Hợp đồng

download Download văn bản tại đây
 
khác:
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ KỂ TỪ NĂM 2012 (20/2/2018)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2016-2017 (9/8/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ (31/5/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA (1/2/2016)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LỊCH SỬ (29/8/2015)
DANH SÁCH CBGV NĂM HỌC 2016-2017 (20/8/2015)
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2019 (29/7/2015)
(5/5/2015)
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG (16/4/2015)
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020 (13/4/2015)
DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN (5/12/2014)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH CÔNG NGHỆ (13/11/2013)
GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2014-2015 (4/11/2013)
GIÁO VIÊN TỔ TOÁN TIN (31/10/2013)
 
Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Bùi Văn Tuấn
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Toán; Thi ĐH 29 điểm khối B và 28.5 khối A (NH: 2012-2013)

Họ tên: Hoàng Bá Hùng
Thành tích: Thi ĐH 27.5 điểm khối B(NH: 2012-2013)

Họ tên: Nguyễn Tiến Tuấn Anh
Thành tích: Giải khuyến khích HSG Quốc gia môn Tin học (NH: 2013-2014)

Họ tên: Trần Công Kỳ
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B(NH: 2013-2014)

Họ tên: Hoàng Quốc Hảo
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Tin 11 (20 điểm)(NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Thị Huế
Thành tích: Thủ khoa HSG Tỉnh môn Toán 11 (19,75 điểm)(NH: 2014-2015); thi ĐH 29,2 điểm khối A.

Họ tên: Trần Thị Tú Oanh
Thành tích: Thi ĐH 28 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Phi Yến
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối B (NH: 2014-2015)

Họ tên: Trần Đình Hiệp
Thành tích: Thi ĐH 27 điểm khối A (NH: 2014-2015)

Họ tên: Nguyễn Thị Trang
Thành tích: Giải Ba HSG Quốc gia môn Sinh học (NH: 2015-2016)

Họ tên: Lê Quang Quốc Khánh
Thành tích: Giải nhất HSG Tỉnh môn Vật lý 10 (NH: 2016-2017).

Họ tên: Nguyễn Đình Dương
Thành tích: Thi ĐH 28,75 điểm khối A (NH: 2016-2017).

Họ tên: Hoàng Thị Hà Trang
Thành tích: Thi ĐH 27,75 điểm khối C (NH: 2016-2017).

Thông báo
THỂ LỆ CUỘC THI " TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
KẾ HOẠCH VÀ MẪU CAM KẾT NQ 04 VÀ CHỈ THỊ 05 CHỦ ĐỀ 2018
THÔNG BÁO VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2018
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TOÁN 12 NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN TIẾNG ANH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN HÓA NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN NGỮ VĂN NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN LỊCH SỬ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN VẠT LÝ NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG THI HK I MÔN SINH NĂM 17-18
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN ĐỊA LÝ NĂM 17-18
MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THI ĐUA
Kết quả dự thi tích hợp liên môn năm học 2016-2017
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
QUYẾT ĐỊNH 16/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Video clips
Trường THPT Cẩm Xuyên
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

thptcx62@gmail.com -

vohac3cxht@gmail.com -
Truy cập hôm nay: 28
Tất cả: 1404238
  Tổ chức l Tin tức l Thông báo l Đổi mới giáo dục l Tấm gương nhà giáo l Diễn đàn
 

@ 2013 Bản quyền của trường THPT Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Xã Cẩm Thăng - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393.861455; Email:
thptcx53@gmail.com; Website: www.thptcamxuyen.edu.vn