• Hoàng Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐB-Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0913874869
  • Email:
   dunghtcx@gmail.com
 • Võ Hữu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0913472929
  • Email:
   vohac3cxht@gmail.com
 • Đào Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBTĐB-Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0913043528
  • Email:
   phuonglanthptcx@gmail.com
 • Nguyễn Đình Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0976253001
  • Email:
   nhamtoanc3cx@gmail.com
 • Nguyễn Văn Lục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - BTCB - TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Chính trị
  • Điện thoại:
   0988964295
  • Email:
   nguyenvanluc05@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Huy Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - CTCĐ-TPCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa lý
  • Điện thoại:
   0916233733
  • Email:
   huyquoc1102@gmail.com
 • Trần Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - BTCB - TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0915814268
  • Email:
   sonan75@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 45
Tháng 11 : 1.453
Năm 2019 : 37.403