HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG- MỘT SÂN CHƠI TRÍ TUỆ TẠO TIỀN ĐỀ CHO HỘI THI GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH TẠI TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN