Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020

 Ảnh Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-10/11/2020)