QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN

Tài liệu đính kèm: Tải về

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ TĨNH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                         

                       QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN

TTTÊN CÔNG VIỆCMẪU
1QUY TRÌNH CHUNG:
         Bước 1.
 Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
         Bước 2. Nộp hồ sơ tại văn phòng trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
     – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.
     – Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.
        Bước 3. Đúng thời gian hẹn, cá nhân đến văn phòng trường để nhận kết quả
      – Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.
      – Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
 
2THỦ TỤC RÚT HỒ SƠ, HỌC BẠ:
a./Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xin rút hồ sơ, nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./Thời gian thực hiện: 
           01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./ Lệ phí:
Mẫu 1
3THỦ TỤC CẤP BẢN SAO HỌC BẠ:
a./ Trình tự:
          Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường
    Hồ sơ gồm:
                    – Đơn xin cấp lại học bạ.
                    – 01 Ảnh 4×6.
            Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
        Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
        Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./Thời gian thực hiện: 
            01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./Lệ phí: 10.000đ/ lần cấp lại.
Mẫu 2
4THỦ TỤC XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP:
a./-Trình tự:
              Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường
               Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
               Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./Thời gian thực hiện: 
              01 buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./Lệ phí:
Mẫu 3
5THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN:

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc phụ huynh HS đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (theo mẫu 4). Trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến (THPT Cẩm Xuyên).

- Học bạ (bản chính).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp, giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi. (Nếu chuyển ngoài tỉnh).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến. (đối với những học sinh chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố khác đến). (Nếu có).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hợp lệ: Cập nhật vào sổ chuyển đến và báo cho BGH biết để sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trình diện GVCN vào học.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn PHHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.

b. Thời gian thực hiện:

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ thực hiện ngay trong buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

c. Lệ phí:
 Mẫu 4
6THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐI:

a. Trình tự:

Bước 1: Học sinh hoặc Phụ Huynh HS đến văn phòng trường xin mẫu đơn chuyển đi. (Mẫu 4)

Bước 2: Học sinh hoặc PHHS điền đầy đủ thông tin vào đơn. Bộ phần tiếp nhận đơn sẽ scan đơn chuyển đến trường mà học sinh cần chuyển đến. Trường chuyển đến sẽ phản hồi ý kiến trong thời gian 1 ngày.

Bước 3: Nếu đồng ý bộ phận tiếp nhận đơn sẽ cho học sinh hoặc PHHS rút hồ sơ, và cập nhật vào sổ chuyển đi, photo giữ lại giấy chuyển trường. Cấp giấy giới thiệu đến Sở GDĐT (nếu chuyển ngoài tỉnh) và trường chuyển đến.

Bước 4: Học sinh hoặc PHHS mang hồ sơ học bạ đến Sở Giáo dục xin giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10, giấy giới thiệu đến Sở GDĐT của trường chuyển đến (nếu chuyển ngoài tỉnh).

Bước 5: Học sinh hoặc PHHS nộp toàn bộ hồ sơ cho trường chuyển đến để được nhập học.

b. Thời gian thực hiện

+ Nếu đơn chuyển đến đã được ký tiếp nhận, giải quyết ngay trong 2 ngày làm việc.

+ Nếu đơn chưa được ký tiếp nhận, hướng dẫn PHHS hoàn thiện hồ sơ.
 Mẫu 4
7THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG:
a./Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận đang học tại trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xác nhận (mẫu 5), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
         Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
         Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
b./Thời gian thực hiện:
            01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./ Lệ phí:
Mẫu 5
8THỦ TỤC PHÚC KHẢO BÀI THI:
a./ Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu phúc khảo bài thi, hoàn chỉnh mẫu đơn xin phúc khảo (mẫu 6), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Bước 3: Cán bộ văn phòng tổng hợp đơn phúc khảo, phối hợp với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thực hiện rút bài thi, chấm phúc khảo, công bố kết quả phúc khảo.
b./ Thời gian thực hiện:
            04 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./ Lệ phí: 
Mẫu 6
9THỦ TỤC RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP THPT:

a./Trình tự:

- Học sinh liên hệ Văn thư trường, xuất trình giấy chứng minh nhân dân (CMND)  để nhận.

- Nếu phụ huynh hoặc người thân đến nhận thay phải có giấy  ủy quyền  có xác nhận UBND  xã nơi học sinh cư trú và CMND của người đến nhận thay.

Bước 2: Văn thư kiểm tra, đối chiếu  hồ sơ cấp phát bằng  chứng minh nhân dân (CMND)  của người đến nhận, nếu hợp lệ cho học sinh hoặc PHHS ký nhận vào sổ cấp phát bằng.

b./Thời gian thực hiện:
01 buổi làm việc
c./ Lệ phí:
 
10THỦ TỤC XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH THPT:
a./ Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận hoàn thành chương trình THPT, hoàn chỉnh mẫu đơn (mẫu 7), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Cán bộ phụ trách kiểm sổ GTGĐ lớp 12 của học sinh cần xác nhận kết quả. Nếu hợp lệ, thực hiện hoàn chỉnh mẫu xác nhận, trình Hiệu trưởng ký.
           Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
b./- Thời gian thực hiện:
            01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 7

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 56
Tháng 10 : 1.937
Năm 2020 : 28.619