Công văn 5027/UBND-VX Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Số: 37/2019/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Ngày ban hành:
26/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trích yếu văn bản
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực